Schůzka 17. 5. 2021

Otevřít větší mapu na Mapy.cz »

Informace o akci:

Termín akce:

  • 17. 5. 2021 15:00 - 17:00

Místo konání / srazu:

Akce je určena pro:Každý má povinnost se prokázat bezinfekčnost testem, očkováním nebo prodělanou nákazou. I na děti, které v daném týdnu nemají test ze školy. I na školkové děti, které do školky test nepotřebují. I na děti, které mají ve škole antigenní test jednou týdně a už od jeho provedení uplynulo více než 72 hodin. I na středoškoláky, kteří mají zatím výuku jen dálkově. I na dospělé, kteří test nepotřebují do práce. Prostě na všechny.

Poznámka k testům z lékárny. Jejich použití podle bodu 4 je možné. Může se jednat o test koupený rodinou a přinesený k provedení na zahájení schůzky. Není možné udělat test z lékárny doma a přinést o jeho provedení čestné prohlášení. Test z lékárny musí proběhnout vždy výlučně před zraky vedoucích daného setkání.

  1. předložení potvrzení ze školy nebo od zaměstnavatele o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami
  2. předložení potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami
  3. čestné prohlášení od zákonného zástupce (nebo vlastní u osoby starší 18 let) o absolvovaném antigenním testu ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami (viz. příloha)
  4. absolvuje na začátku setkání před kontaktem s ostatními účastníky antigenní test zakoupený v lékárně (viz pozn. níže), s negativním výsledkem
  5. předložení potvrzení o absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny
  6. předložení potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů
  7. předložení potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž u osoby uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů.
Takže je na vašem rozhodnutí jakou variantu si vyberete. I my vedoucí se musíme nechat testovat. Ale vidím to pozitivně můžeme mít schůzky. 🙂
V osadě budu od 15 hodin, pokud by někdo chtěl dělat test z lékárny před schůzkou.
Velice děkuji za vaši podporu oddílové činnosti,

Majda