O oddílu

Náš dívčí katolický oddíl je nejmladším oddílem skautského střediska Lípa Roztoky, jehož pravidelná činnost byla zahájena dne 17. 3. 2018.

Naším cílem je vést a vychovávat děti a mladé lidi v souladu s principy a metodami více než stoleté skautské tradice podpořené křesťanskými zásadami. Ačkoli v názvu neseme přívlastek „katolický“, náš oddíl je otevřený všem dětem bez rozdílu smýšlení a vyznání, neboť všichni lidé dobré vůle, kteří hledají vyšší hodnoty, jako je pravda a láska, jdou po jedné cestě.

Skautské hnutí, jehož součástí je i náš 3. oddíl skautek, se opírá o tři základní pilíře:

  1. Prvním je povinnost k Bohu, chápaná jako povinnost hledat a respektovat v životě vyšší hodnoty než materiální.
  2. Druhým pilířem je povinnost vůči ostatním lidem, porozumění pojmům jako je svoboda, demokracie, vlast, šetrnost k přírodě, plnění dobrých skutků, úcta a láska k bližnímu.
  3. Třetím pilířem je povinnost vůči sobě, vnímána jako odpovědnost za rozvoj sebe sama, porozumění a osvojení si morálních zásad, zodpovědnosti, hledání svého místa ve společnosti. Uvědomění si jedinečnosti každé lidské bytosti.

Chceš se k nám přidat? »