Doporučení města Roztoky ke koronaviru

Vážení rodiče,
přečtěte si prosím doporučení města Roztoky v souvislosti s výskytem koronaviru a po návratu z rizikových oblastí konzultujte situaci s lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje na uvedených telefonních číslech.

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví musí všichni, kteří se v období od 7. března 2020 vrátí z pobytu na území Itálie, bezprostředně po návratu oznámit tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem, tedy bez osobního kontaktu. Praktičtí lékaři pak u těchto osob nařídí karanténu v délce 14 dnů.