Dopis středisku a rodičům

Junák – český skaut, středisko Lípa Roztoky, z.s.

V Roztokách dne 10. května 2020

        Vážení rodiče, milé sestry, milí bratři,

    jak všichni víte od 10. března (resp. od 11.3.2020) je veškerá skautská činnost pozastavena. Dlouhé dva měsíce se nemohly uskutečnit žádné schůzky a akce s osobním setkáním členů oddílů. Jednotlivé oddíly se ale vrhly na dobročinnou pomoc potřebným, na šití roušek, roznos dezinfekce, letáků apod. A většina oddílů nadále rozvíjela svou činnost přes on-line aplikace, mailovou korespondenci atd.

    Možná víte, (informace je veřejná na skautské křižovatce) že podle rozhodnutí Výkonné rady Junáka je možné od 11. května přejít od pozastavené činnosti k činnosti tzv. omezené. To znamená, že jsou nastavena určitá pravidla/omezení, která platí a při jejich dodržení lze částečně obnovit činnost oddílů (viz. níže).

    Rozhodnutí o obnovení či neobnovení omezené činnosti jednotlivých dětských oddílů, za dodržení předepsaných pravidel, je na vedení střediska.

Rozhodnutí střediskové rady ze dne 10. května 2020:

    Vedení skautského střediska Lípa Roztoky po zvážení všech aspektů rozhodlo PROZATÍM ČINNOST DĚTSKÝCH ODDÍLŮ NEOBNOVOVAT

    Jednotlivá pravidla se nám zdají velmi omezující, především dodržení 2 metrových rozestupů u všech činností a omezený počet účastníků. Očekáváme uvolnění pravidel v nejbližších dnech a poté opět vedení střediska rozhodne o dalším fungování oddílů.

Za střediskovou radu

Tereza Hůlková – Uzlík, vedoucí střediska

Pro vaší představu a vysvětlení zde uvádíme omezení a podmínky, které jsou stanoveny pro činnost Junáka:

Družinové a oddílové schůzky či jednodenní výpravy do počtu 15 účastníků za dodržení následujících pravidel:

  • každý účastník nejpozději na začátku první schůzky předloží písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) – povinnost se vztahuje na děti i dospělé, evidenci čestných prohlášení spravují střediska
  • vždy platí, že účastnit se může pouze osoba, která je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění 
  • každý účastník má ochranu nosu a úst (rouška) (s výjimkou aktivit na vodě) 
  • každý účastník projde na začátku schůzky dezinfekcí rukou 
  • je dodržován rozestup 2 metry během všech aktivit 
  • schůzky se konají venku, ve výjimečných odůvodněných případech i uvnitř 
  • před i po schůzce (pokud proběhne v objektu) je třeba dezinfikovat povrchy (kliky, stoly, vypínače apod.) 
  • pokud jsou přítomni účastníci do 15 let věku, pak musí být vždy přítomen dospělý, který je zodpovědný za dodržování pravidel a za provedení nutné dezinfekce prostor