Dopis středisku a rodičům

Milé sestry, vážení rodiče,
níže najdete dopis od našeho střediska, který se podrobně zabývá aktuální situací. O vývoji vás budeme nadále informovat.