Běžná skautská činnost je zakázána minimálně do 25. října

8. října vydala Vláda ČR usnesení č. 995 a č. 996. Jedno platí od 9. do 11. října, druhé od 12. do 25. října. Ta obecně nastavují omezení pro setkávání osob (maximálně 10 v budově a 20 osob venku), omezují fungování různých institucí, sportovišť apod. A především zcela konkrétně zakazují provozovat zařízení nebo poskytovat osobám ve věku 6 až 18 let služby zaměřené na činnost “obdobnou” zájmovému vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost. To slovo “obdobné” je zásadní. Právní hodnocení Junáka, stejně jako stanovisko České rady dětí a mládeže neobsahují žádnou pochybnost o tom, že se na nás daný zákaz vztahuje.

O dalším vývoji budeme informovat.