Registrace

Prosím o zaplacení registrace na bankovní účet střediska: 162832379/0800.

Do komentářů napište jméno dcery a 3. oddíl, případně jako var. s. uveďte rodné číslo.