Registrace 2022 – splatnost 14. 1. 2022

Prosím o zaplacení registrace 500,- Kč, na první pololetí roku 2022. Částku pošlete na účet střediska 162832379/0800, jako var. s. uveďte prosím rodné číslo dítěte, do vzkazu uveďte jméno dítěte a 3. oddíl, u sourozenců můžete platit dohromady, ale uveďte jména všech dětí.