Novinka:  Pozastavení činnosti

Vážení rodiče,

vedení Junáka – českého skauta rozhodlo, že od 11. března do odvolání bude pozastavena veškerá běžná skautská činnost. Jedná se o oddílové schůzky, výpravy, střediskové akce.

Jde o těžký krok, který navazuje na rozhodnutí přijímané státními institucemi v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací. Jako skauti a skautky cítíme naši společenskou odpovědnost a chceme jednat s  ohledem na ochranu starších a oslabených spoluobčanů. Jsme přesvědčeni, že jde o dobrý preventivní krok ve správný čas. 

Doufáme, že skautskou činnost budeme moci co nejdříve obnovit – budeme vás o tom samozřejmě okamžitě informovat. 

Novinka:  Doporučení města Roztoky ke koronaviru

Vážení rodiče,
přečtěte si prosím doporučení města Roztoky v souvislosti s výskytem koronaviru a po návratu z rizikových oblastí konzultujte situaci s lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje na uvedených telefonních číslech.

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví musí všichni, kteří se v období od 7. března 2020 vrátí z pobytu na území Itálie, bezprostředně po návratu oznámit tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem, tedy bez osobního kontaktu. Praktičtí lékaři pak u těchto osob nařídí karanténu v délce 14 dnů.

Galerie:  Adventní věnce

V sobotu před první adventní nedělí jsme se sešly, abychom společně zdobily adventní věnce. Ráno nás překvapilo první sněhovou nadílkou. Dopoledne jsme se jely podívat do Vyšehradských kasemat, ale ze slibovaných kilometrových chodeb je přístupná jen malá část. V Gorlici jsme viděly originály soch z Karlova mostu.

Prohlédnout si všechny fotky »

Novinka:  
Skautská registrace 2019/20

Registrace se platí ve dvou částech:

  1. část do 15.října 500,-Kč/člen
  2. část do 15.ledna 500,-Kč/člen

Platbu je možno provést

Na účet střediska 162832379/0800; VS – rodné číslo člena, do poznámky jeho jméno, popř. oddíl do kterého chodí.

Jinak odeslané platby nemohou být identifikovány.

Nebo v hotovosti do rukou vedení oddílů.