Novinka:  Pomozte prosím obyvatelům Ukrajiny 🇺🇦

Pokud můžete, pomozte prosím obyvatelům Ukrajiny. 🇺🇦

Aktuální dění nás hluboce zasáhlo. Pokud si tak jako my lámete hlavu, jak můžete pomoci, pošlete podle svých možností příspěvek neziskovým organizacím, které poskytují humanitární pomoc přímo na místě. Je to například Člověk v tísni s projektem SOS Ukrajina.

Děkujeme! ⚜️

CHCI DAROVAT »

Novinka:  Běžná skautská činnost je zakázána minimálně do 25. října

8. října vydala Vláda ČR usnesení č. 995 a č. 996. Jedno platí od 9. do 11. října, druhé od 12. do 25. října. Ta obecně nastavují omezení pro setkávání osob (maximálně 10 v budově a 20 osob venku), omezují fungování různých institucí, sportovišť apod. A především zcela konkrétně zakazují provozovat zařízení nebo poskytovat osobám ve věku 6 až 18 let služby zaměřené na činnost “obdobnou” zájmovému vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost. To slovo “obdobné” je zásadní. Právní hodnocení Junáka, stejně jako stanovisko České rady dětí a mládeže neobsahují žádnou pochybnost o tom, že se na nás daný zákaz vztahuje.

O dalším vývoji budeme informovat.

Novinka:  Doporučení města Roztoky ke koronaviru

Vážení rodiče,
přečtěte si prosím doporučení města Roztoky v souvislosti s výskytem koronaviru a po návratu z rizikových oblastí konzultujte situaci s lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje na uvedených telefonních číslech.

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví musí všichni, kteří se v období od 7. března 2020 vrátí z pobytu na území Itálie, bezprostředně po návratu oznámit tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem, tedy bez osobního kontaktu. Praktičtí lékaři pak u těchto osob nařídí karanténu v délce 14 dnů.

Galerie:  Výprava na Okoř

Na letošní první, skutečně jarní výpravu jsme vyrazily v sobotu 14. dubna. Počasí nám přálo, bylo skoro letní. Po cestě jsme se zastavily na hradě Okoři, k obědu si opekly buřty, stopovaly jsme Ani, Káju a Annu a plnily úkoly, které si pro nás připravily. Nakonec jsme dorazily i na památné místo původně středověkého hradiště na Budči, kde jsme si odpočinuly, příjemně ochladily a zazpívaly v rotundě sv. Petra a Pavla.

Prohlédnout si všechny fotky »